top of page

3D-SKANNING

For å lage en nøyaktig kopi av en konstruksjon eller et område du mangler data for, er laserskanning den perfekte metode.

Laserskanning gir deg tilgang til unike måleresultater i 3D, og siden all informasjon er ferdig bearbeidet kan den umiddelbart brukes som underlag for engineering og prefabrikasjon.

Resultatet av en laserskanning i 3D er en såkalt punktsky. Punktskyen kan integreres med et CAD-system for å lage 3D-modeller med nøyaktige geometrier og navigerbare 3D-bilder. Alt som finnes i bildene kan vises og måles fra alle vinkler, noe som er en enorm fordel i både store og små prosjekter. Vi har skannet alt fra klesbutikker til enorme damanlegg, og mulighetene er uendelige.

 

Noen bruksområder:

 

Industri

Industrianlegg og olje- og gassinstallasjoner trenger oppgraderinger, vedlikehold og utbedringer. Det er vanlig at slike kompliserte anlegg ikke stemmer helt med foreliggende arbeidstegninger, eller at tidlige arbeidstegninger ikke lenger er tilgjengelige.

3D-scanning av anleggene vil da være en form for «reverse engineering» hvor man rekonstruerer hvordan anlegget har blitt, såkalt «as built». Skanningen resulterer i 3D-modeller og 2D-tegninger som gir det beste utgangspunktet for å foreta ombygginger og utbedringer. Fordi disse tegningene viser nåværende tilstand, slipper man i stor grad felttilpasninger.

Bygg og anlegg

3D-skanning av bygg og anlegg er mest aktuelt ved påbygging, ombygging og restaurering. Vi kan lage nøyaktige 3D-modeller som viser eksisterende bygninger som de er. Dette gir det beste utgangspunktet for å gjøre forandringer, tegne tilbygg og forslå utbedringer.

3D-skanning av eksisterende bygg vil avsløre avvik fra byggetegninger og gjøre det mulig å prefabrikkere tilbygg og endringer uten å risikere mye arbeid med tilpasning på stedet.

Terreng

Ved 3D-skanning av terreng i forbindelse med byggeprosjekter og vei- og jernbaneutbygging får man en 3D-modell som kan brukes til å prøve ut forskjellige bygge- og trasealternativer. Fra modellen kan man beregne hvor mye masse som må tas ut eller fylles på og hvordan veien, jernbanen eller bygget vil ligge i terrenget.

Skanning av terreng i forbindelse med arkeologiske utgravninger kan avsløre hustufter og gravhauger som ellers ikke kan sees.

Infrastruktur

Ved 3D-skanning av jernbanelinjer, veitraséer, broer og tunneler, vil 3D-modellene vise hvordan veier og jernbanelinjer ligger i terrenget. Dette vil være det beste utgangspunktet for å beregne fyllmasser og skjæringer.

Ved å skanne eksisterende broer får man en realistisk 3D-modell som gjør det lettere å se hvordan forbedringer og endringer på veien eller jernbanen kan utføres, og skanning av tunneler gjør det mulig å beregne nøyaktige volumer.

Kulturminne

Vi har et stort antall historiske bygninger i Norge. Disse er utsatt for setningsskader, forvitring og forråtnelse. Det er et stort behov for nøyaktig dokumentasjon av disse bygningene for å få et godt grunnlag for tiltak som må settes i verk.

Laserskanning er en metode som raskt og økonomisk gir helt nøyaktig dokumentasjon. Ved 3D-skanning kan man bygge opp virtuelle 3D-modeller av objektene og bruke disse til å produsere 2D-tegninger. Man kan få dokumentasjon av både form, farge og tekstur, og kan lage plantegninger og snitt overalt hvor det er ønskelig.

FORRETNINGSOMRÅDER

vanntaake.png
HJEM
bottom of page