top of page

MILJØ

VI_Miljø_771px.png

STASJONÆRE RENSEANLEGG

Vi leverer stasjonære renseanlegg i en desentralisert teknologistruktur. Dvs. flere mindre renseanlegg som alternativ til kilometervis med rørgater og potensielle lekasjepunkter. Anleggene leveres tilrettelagt for installasjon av etterpoleringsmodul for uttak av en del sentrale giftstoffer, og ekstra moduler for å rense olje før denne kommer inn på anlegget. 

RENSE- OG PUMPESTASJONER

Vi leverer trykkøkningsstasjoner for vann og avløp til kommuner, hyttefelt, industri og andre som trenger dette. Vår spesialitet er en pumpestasjon som inneholder rensetrinn for å fjerne en del miljøgifter. M.a.o. er dette en rimelig løsning for å hindre en del giftstoffer man typisk finner i avrenning fra deponi. Pumpestasjonen installeres og avrenningsvannet blir kjørt gjennom ulike rensetrinn før det går videre i kretsløpet.

PRØVETAKING OG ANALYSE

Vi tilbyr tjenester spesialtilpasset for deponier. Mulig forurensing kartlegges ved å utføre sigevanns- og sedimentanalyser. Basert på disse resultatene vil det så anbefales hensiktsmessige løsninger. Dette kan inkludere installasjon av en deponipumpe som

1. Prøvetaking og analyse

2. Test med renseapplikasjon

Ta kontakt så finner vi sammen en løsning for ditt forurensningsproblem hos ditt deponi. 

MOBIL BEREDSKAPSHENGER

Vår mobile beredskapshenger er tilpasset kommuner, beredskapssenter og bedrifter som må ha utstyr for å fange opp søl av olje, diesel og annen forurensning, kapasitet inntil 2000 liter.

Hengeren inneholder utstyr for 

1. Å avgrense utslippet

2. Renseutstyr med pumper i fire trinn

3. Et stort utvalg av personlig verneutstyr, håndredskaper og annet miljøutstyr. Kan kjøres på vanlig førerkort. Vi tilbyr komplett serviceavtale. 

ENGINEERING

Vi har en stor engineering-avdeling innen mekanisk konstruksjon, 3D-modellering, scanning, prosjektledelse, test gjennomføring av totalleveranser til offshore og landbasert industri.

 

 

REFERANSER

STASJONÆRE RENSEANLEGG

• RA 1500, 1500 PE. Svene, Flesberg kommune (2019)

• RA 350, 350 PE. Tronstad, Lier kommune (2018)

• RA 100, 100 PE. Sauar, Sauherad kommune (2018)

PUMPESTASJONER

• Trykkøkningsstasjon drikkevann. Nordagutu, Sauherad kommune (2017)

• Avløpspumpestasjon. Hanekleiva, Sande kommune (2018)

• 3 stk pumpestasjoner for flomsikring. Dalen, Tokke kommune (2018)

• 4 stk avløpspumpestasjoner. Asa, Ringerike kommune (2018/2019)

MOBILE RENSEANLEGG OG BEREDSKAPSHENGER

• Modulbasert containeranlegg. Strandveien 1 AS, Lillestrøm (2017)

• Modulbasert containeranlegg. Bane NOR, Lieråsen (2017)

• Beredskapshenger. Strandveien 1 AS, Lillestrøm (2017)

• Beredskapshenger. Bane NOR, Lieråsen (2017)

Vinje Industri Miljø AS leverer mobile modulbaserte renseanlegg for rensing av olje og miljøgifter på anleggsområder, tuneller, offshore, havneanlegg m.m. Renseanleggene leveres modulbaserte i containere, dermed kan kapasiteten enkelt justeres opp eller ned. 

HJEM
bottom of page