top of page

Informasjon til ansatte -Juli 2019 og Lønnsregulativ

Først av alt må jeg beklage at det er lenge siden det har blitt sendt ut informasjon.

Det har vært en svært hektisk periode for Vinje Industri og det har sikkert de fleste av dere også merket. Det er et høyt aktivitetsnivå og takket være den innsatsen og stå-på viljen fra dere så er Vinje Industri i stand til å levere prosjekter både på land og offshore. Vi er svært takknemlige og ydmyke for de tilbakemeldingene vi også får fra kundene. De skryter av Vinje Industri og det er de ansattes fortjeneste.


Lønnsregulativ og lønnsoppgjør 2019

Lønnsforhandlinger ble gjennomført med tillitsvalgt i mai/juni i år. Og endelig har vi mulighet til å gi lønnsforhøyelse etter noen år hvor ikke det har vært rom for dette.

Lønnsforhandlingen har ført til at alle får 3,2% lønnsforhøyelse.

I tillegg har tillitsvalgte fått gjennom at vi gjør en stor endring i pensjonssparing til ansatte. Vinje Industri har tidligere hatt 2% pensjonssparing. Denne dobles nå til 4% og dette er en betydelig økning for dere.


Videre kan vi informere om at Vinje Industri tilknyttet privat avtalefestet pensjon (AFP). Dette er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, under forutsetning at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene. Du kan lese mer om AFP ordningen her: https://www.afp.no


I tillegg til lønnsforhøyelse så gjør vi en betydelig endring på offshoretillegget. Dette tillegget var på 52 og dette økes nå til 78,80 pr time. Dette gjøres som et ledd i at Vinje Industri skal tilpasse seg Industrioverenskomsten. Fra tidligere har det heller ikke vært tydelig hva offshoretillegget skal dekke, mens vi nå innfører at offshoretillegget skal dekke de samme elementene som Industrioverenskomsten. Dette innebærer at prosjekt/tur/rotasjon med varighet fra og med 7 dager, så vil reisetid være innbakt i offshoretillegget. Dersom prosjekt/tur er til og med 6 dager, så vil man også få reisetid slik som i dag.

Reisetid (reiserute) skal uansett fremkomme på timeliste.


Vi innfører også nå bruk av risikotillegg på prosjekter i områder som defineres som risikoområder både i forhold til medisinsk og sikkerhetsrisiko. Nærmere informasjon om dette følger i Lønnsregulativet.


Reiseregning

Vi ønsker å innføre en prøveordning for hvordan vi håndterer reiseregninger i Vinje Industri.

Vi opplever at det tar for lang tid å få refundert reiseregning til ansatte, det er mange feil på reiseregningene, og det er mye kontrollaktivitet og endringer som vi må gjøre. I tillegg er det et krevende regime rundt diettsatser. Dette ønsker vi å forenkle.

Prøveordningen som har varighet fra 01.08.2019 til 30.06.2020 innebærer følgende:

På offshoreprosjekter på norsk kontinentalsokkel (altså i de tilfeller der man bruker XX-12 som timekode) så skal vi benytte reise etter regning og at vi ikke bruker diettsatser. Dette betyr at alle utlegg som du har, sendes inn som kvittering på epost til utlegg@vinjeindustri.no . Ta bilde med telefon og send som epost med beskrivelse om prosjektnummer og ditt navn. Husk at det bare skal være 1 kvittering pr bilde. Når du kan sende inne utlegg


Ved reise etter regning gjelder følgende maks satser:

Frokost 156,-

Lunch 234,-

Middag 390,-


Når man reiser etter regning så får man da legitimert kostnad til mat/drikk (ikke alkohol) som refunderes i sin helhet, i stedet for ulegitimert diett sats som er skattepliktig.

Dette gjør at man ikke trenger å sende inn den tradisjonelle reiseregningen. Alle kvitteringer refunderes fortløpende. Etter endt tur sender man kun inn bilgodtgjørelse på eget skjema.

Se skjema her: https://www.cognitoforms.com/VinjeIndustriAS/Bilgodtgjørelse

Dersom du har iPhone eller en Android telefon kan du lage en snarvei til denne siden på hjem skjermen slik at du har skjemaet lett tilgjengelig.


Økonomi

I 2018 omsatte vi for 235,5 mill som var en økning på 19,5% i forhold til 2017.

Hittil i 2019 har vi en omsetning på 135 mill og dette er ca. 12 mill foran budsjett og prognose for årsomsetning er 250 mill.


Kvalitet/HMS

Vinje Industri ønsker å være mer synlig, tilgjengelig, oppfordrende, engasjerende og motiverende gjennom målrettet arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS).

For å få til dette er det uhyrlig viktig at vi alle tar del i HMS-arbeid i det daglige, slik at vi kan løfte oss opp på et nivå vi hører hjemme. For å oppnå suksess må vi jobbe sammen i alle nivå ved å øke bevisstheten vår rundt dette temaet!


Et av mange viktige hjelpemidler og deres måte til aktiv medvirke til å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø er det å bruke vårt interne hendelsesregister/avvikssystem.


Vi skal alle bruke dette systemet og jeg forventer at alle bruker dette systemet når noe blir observert.


Dette systemet er til for å fange opp trender innad i bedriften, for å kartlegge og synliggjøre evt feil og mangler. Dette er ikke ment for å straffeforfølge noen (hendelser og avvik kan registreres ANONYMT), dette er ment for å iverksette preventive handlinger for å kunne unngå at lignende situasjoner oppstår igjen. Dette er verdifull informasjon for å se om vårt

HMS-arbeid fungerer i praksis og at vårt internsystem og internkontroll er på det nivå vi ønsker.


Med hjelp fra dere kan vi:

Sikre et bedre arbeidsmiljø

Være på topp når det gjelder sikkerhet

Forebygge helseskader eller miljøforstyrrelser

Verne det ytre miljø

Forebygge uhell og ulykker

Forebygge uønskede tilsiktede hendelser


Vi har et utvalg av verneombud som dere kan henvende dere til ved hvilken som helst HMS-relaterte situasjoner. Simon Johansen er selvfølgelig også en kontaktperson ved slike tilfeller. Simon kan nås på simon@vinjeindustri.no – tlf: 993 43 999


Hovedverneombud:

Yusuf Aksoy – representant for Kristiansand – yusuf@vinjeindustri.no – tlf: 994 59 588

Verneombud:

Jon Andre Andersen – representant for Åmot – jon@vinjeindustri.no – tlf: 977 97 794

Christian Hovda – representant for Stavanger – christian@vinjeindustri.no – tlf: 417 31 294

Knut Atle Rui Pedersen – knutatle@vinjeindustri.no – tlf: 906 17 388

Henning Ulstad – ulstadh@gmail.com – tlf: 413 09 858


Jeg håper og tror at dere vil være med på laget, om det å skape en trygg, sikker og et godt arbeidsmiljø både for deg selv og dine arbeidskamerater.


Med vennlig hilsen

Jørn Furnes
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page