Vinje Industri Miljø AS

Tidligere har Vinje Industri AS hatt 50% eierskap i Telemark Technologies Systems AS, men fra 01.01.2019 har Vinje Industri AS overtatt de siste 50%. Telemark Technologies Systems AS er nå heleid av Vinje Industri AS og det er foretatt navnbytte til Vinje Industri Miljø AS.


Vinje Industri Miljø AS driver med mobile og stasjonære renseanlegg, samt kommunale VA-anlegg og kan levere til alle forretningsområder Vinje Industri AS opererer innen.


Hovedkontoret ligger i Notodden med 5 ansatt, disse er:

Daglig leder: Stig Erik Vindfjell Stig.erik@vinjeindustri.no

Prosjektleder: Eivind Hårstad Eivind@vinjeindustri.no

Prosjektleder: Vegard Foss Vegard.foss@vinjeindustri.no

System engineering: Jon Inge Lillemoen Jon.inge@vinjeindustri.no

Lærling innen kontorfag: Kamilè Muravjovaitè Kamile@vinjeindustri.no


Om du lurer på noe rundt Vinje Industri Miljø AS kan du ta kontakt med Stig Erik Vindfjell

(969 02 484) for en hyggelig samtale.


Organisasjonsnummeret vil forbli det samme : 998 643 236

Fakturadresse er fra og med dato : miljo@vinjeindustri.no

Besøksadresse: Merdeveien 10A, 3676 Notodden
0 kommentarer
Hovedkontor

Skibåsen 10A
4636 Kristiansand S
Tlf: (+47) 38 03 88 00 (Hovedkontor)
post@vinjeindustri.no

Avdeling Stavanger - Sales

Skogstøstraen 37

4029 Stavanger
Tlf: (+47) 52 98 55 00
sales@vinjeindustri.no

Avdeling Vinje - Engineering

Verkstadvegen 8
3890 Vinje
Tlf: (+47) 38 03 88 00 (Hovedkontor)
Fax: (+47) 38 03 88 01
engineering@vinjeindustri.no

Rørbøye verksted

Rørbøyesenter og Prefab.verksted.
(Rør, Plate/sveis og Hyd.montering)
Skibåsen 9
4636 Kristiansand S
Tlf: (+47) 38 03 88 00 (Hovedkontor)
rorsenter@vinjeindustri.no

Avdeling Florø - Engineering

Magnus Thingnesgate 1

6905 Florø

Tlf: (+47) 410 48 447
ragnar@vinjeindustri.no

Vinje Industri Miljø AS

Merdeveien 10A
3676 Notodden
Tlf: (+47) 969 02 484
stig.erik@vinjeindustri.no