top of page

SAMFERDSEL

Vinje Industri fronter en konstellasjon som består av GT Automasjon & Elektroservice og Telemark Technologies som sammen ønsker å satse på samferdsel og infrastruktur.

GT Automasjon & Elektroservice er registrert med de nødvendige autorisasjonene for å prosjektere, utføre og forestå elektroarbeider og styringssystemer (SRO – Styring-, regulering- og overvåkningssystemer) som prosjekter innen samferdsel og infrastruktur krever.

Vi fokuserer på intelligente og energieffektive løsninger for å få et fremtidsrettede sluttprodukt av beste kvalitet. Eksempler på dette er styring av lysanlegg, veiskilt, varme- og ventilasjonsanlegg.

Vi påtar oss prosjekter uansett størrelse og kompleksitet. Både som hovedentreprenør, men også som underentreprenør dersom andre aktører trenger vår kompetanse og mangfoldighet.

Vi leverer personell og utstyr til jernbanesektoren. Selv om vi er nye på feltet, gjør det oss ikke mindre effektive, men derimot nytenkende.

Vinje Industri har blant annet designet og produsert utstyr for kaldkapping av jernbaneskinner. Denne måten å arbeide på gjør til at aktørene kan halvere kostnaden på personell og bli ledende i anbud. Ingen luftforurensning, ingen varme, ingen skogbrann!

Vi har også erfaring med svillebytte, fjellsikring, maskinkjøring, sikkerhetstjenester m.m., med referanseprosjekter hos bl.a. NRC Rail, Baneservice, Eltel Networks, Jernbaneverket/Banenor, Leif Grimsrud og Visinor.

​Konstellasjonen kan skilte med lang og bred erfaring innen:

  • Mekanikk, hydraulikk og elektrooppdrag

  • Prosjektstyring og prosjektgjennomføring av oppdrag i alle størrelser og kompleksitetsgrader

  • On- og offshoreinstallasjoner

  • Industrinstallasjoner

  • Vann- og avløpsrensing

  • Elektroinstallasjoner

HJEM
bottom of page