top of page

VANNTÅKE

Ved bruk av høytrykks vanntåke vil skadeomfang og behov for opprydding etter et branntilløp bli kraftig redusert, da høytrykks vanntåke bruker ca. 10% av vannmengden til tradisjonelle sprinkleranlegg.

Virkemåte

Da høytrykkspumper sammen med fine dyser forstøver vannet, oppnår man en meget god kjøleeffekt, samt at man legger lokk over brannstedet og hindrer oksygen i å nå brannen, slik oppnår man en kvelende effekt. Vanntåken redusere varmestråling og videre brannspredning.

Vanntåken vil hurtig fordampe og trekke energi ut av brannen. Damp har et volum som er 1640 ganger større en

flytende vann, og vil dermed fortrenge oksygen og skape en kvelende effekt som virker svært raskt.

Tunell systemer

FOGTEC leverer velutprøvde systemer for tuneller, og har vært en aktiv bidragsyter til viktige forskningsprosjekter. Et av disse er SOLIT² (Safety of Life in Tunnels), der det fokuseres på erstatning av tradisjonelle sikkerhetstiltak i vegtunneler med FFFS (Fixed Fire-Fighting Systems), og integrering av dette i eksisterende tunellsikkerhetssystemer.

SOLIT² dokumenterer økt sikkerhet med bruk av høytrykks vanntåkeanlegg i tuneller, og fordelene er mange:

  • Effektiv slukking

  • Blokkerer strålevarmen

  • Hindrer brannspredning

  • Reduksjon og kjøling av giftig røyk for branner klasse A, B

  • Effektivt kjøling av omgivelsene rundt brannstedet

  • Rekonvalesenstiden reduseres ved effektiv slukking og hindring av brannspredning

 

Økonomiske gevinster:

  • Redusert behov for ventilasjon og kledning av tunellhimling

  • Lave vedlikeholdskostnader

  • Ingen behov for store tankanlegg med tilhørende vannrensing

  • Redusert nedetid

Gass slukkeanlegg

 Vinje Industri har tett og godt Samarbeid med Holta & Håland på leveranse av branndeteksjon og gass slukkeanlegg. http://www.hhsafety.no/home

FOGTEC vanntåkeanlegg for bygg

Vinje Industri er stolt samarbeidspartner med det Tyske Firmaet FOGTEC som har vært dedikert til høytrykks vanntåke siden 1997. Høytrykks vanntåke kan med fordel brukes hvor det du ønsker å beskytte har høy verdi, for eksempel ved verneverdig bebyggelse, datasentraler, kabeltuneller, industri applikasjoner, gallerier og museum m.m.

www.fogtec-international.com

HJEM
bottom of page