top of page
HJEM

OFFSHORE

Vårt personell har lang erfaring fra flyterigger og faste installasjoner. Vi gjennomfører demontering og installasjon av nytt utstyr, samt oppgradering og vedlikehold av eksisterende utstyr og konstruksjoner.

Offshore
Industri

INDUSTRI

Vinje Industri dekker de aller fleste disipliner av personell som kan utføre alt fra konstruksjon og leveranse etter 1090, nedrivning og installasjon av nye anlegg. Vår brede produktportefølje sammen med effektive ansatte gjør at vi kan levere raskt og effektivt slik at kunden blir driftsklar på kortest mulig tid.

MILJØ

 Vi leverer både stasjonære og mobile renseanlegg for rensing av olje og miljøgifter på anleggsområder, havneanlegg, offshoreinstallasjoner mm.

Miljø
Sikkerhet

VANNTÅKE

Vinje Industri er samarbeidspartner med det tyske firmaet FOGTEC for leveranse av høytrykks vanntåke anlegg. De effektive løsningene har flere anvendelsesområder og kan med fordel benyttes der du ønsker beskyttelse av verdier.

ENERGI

Vinje Industri tilbyr en lang rekke tjenester innen den landbaserte energibransjen, hvor disiplinene strekker seg fra 3D skanning og engineering til leveranse av større nye anlegg og prosjekter.

Energi

SAMFERDSEL

Vinje Industri har årelang kompetanse innen mekaniske disipliner. I samarbeid med GT. Automasjon & Elektro Service AS gir dette oss mulighet til å ta på oss installasjon og vedlikehold av infrastruktur og samferdselsanlegg.

Samferdsel
Produkter og tjenester

VÅRE PRODUKTER

OG TJENESter

Vinje Industri er en svært bred leverandør, samtidig som vi er spesialister innen mange områder. Både personell, produkter, utleiepark, rørbøyesenter og nettløsninger gjør det mulig å løse kundens behov på en løsningsorientert og effektiv måte.

SAMARBEID

Vinje Industri samarbeider tett med Skanits, G.T Automasjon & Elektro Service, Vinje Industri Miljø AS og Fogtec for å kunne tilby kunden en samlet optimal løsning for de behov som kunden ønsker dekket.

Samarbeidspartnere
bottom of page