top of page

LAND

Land

Våre allsidige produkter og bredde av tjenester gjør oss til en attraktiv samarbeidspartner for en lang rekke bransjer på land.

Vi søker alltid løsninger sammen med våre partnere som fremmer sirkulærøkonomi.

 • 3D skanning

 • Dimensjonskontroll

 • Design og konstruksjon

 • Survey og løsningsforslag

 • Styrkeberegning

Engineering
 • Stålstruktur

 • Rørbøying

 • Maskinering

 • Overflatebehandling

Fabrikasjon
 • Mekanikere

 • Sveisere

 • Hydraulikere

 • Elektrikere/Installatører

 • Industri rørleggere

 • Klatrere

Multidisiplin
Personell
 • Rør og rørdeler

 • Komponenter

 • Reservedeler

 • Installasjon

 • Vedlikehold

 • NDT

Produkter
 • Mobile renseanlegg

 • Beredskapshengere

 • Flomsikring

 • Trykkstasjon og VA anlegg

 • Karbonfangst (CCS)

Miljø
 • Prosess industri

 • Mekanisk demontering

 • Mekanisk montering og sammenstilling

 • Landbasert oppdrett

Industri
 • Gjenvinningsanlegg

 • Vannkraft

 • Hydrogen

 • Sol & bølgekraft

 • Batteri

Energi
 • Datasenter

 • Vanntåke

 • Vei

 • Havner

 • Jernbane

 • Flyplasser

Samferdsel &
Infrastruktur
bottom of page