top of page

Vinje Industri - HMS, kvalitet og bærekraft

Vinje Industri sin overordnede målsetning er å levere økt verdi og redusert kostnad i prosjekter over hele verden på en bærekraftig måte.

Vi er overbevist om at dette vil gjøre oss til en preferert leverandør innen våre bransjer.

 

HMS, kvalitet og bærekraft er derfor en essensiell del av vår strategi.

Bærekraft

Bærekraft er et omfangsrikt begrep med mange målsetninger som fanger bredt. For Vinje Industri er bærekraft en viktig del av vår forretningsstrategi: Å ha en sunn økonomi bygget på sosial bærekraft samtidig som miljømessige aspekter er ivaretatt.

 

Vårt utgangspunkt har vært FN´s bærekraftsmål og trukket ut de aspekter som vi ønsker å sette søkelys på i dette viktige arbeidet.

 

Vår målsetning er å ta gode og bærekraftige beslutninger for vårt selskap, interessenter og samfunnet. I vårt kontinuerlige arbeid med å utvikle forretningsstrategier og modeller som er bærekraftig inkluderer vi vurderinger knyttet til flere aspekter:

  • Utslipp og energiforbruk

  • Drift og materialbruk

  • Seriøst arbeidsliv

  • Mangfold, inkludering og likestilling

  • Vårt lokalsamfunn og globale tilstedeværelse

  • Økonomisk bærekraft

HMS, kvalitet og bærekraft

Klima

Helse, miljø og sikkerhet

HMS er en kjernekomponent i Vinje Industri AS' forretningskultur. Vi forstår at mennesker er vår viktigste ressurs, og derfor prioriterer vi helse, miljø og sikkerhet i alle aspekter av vår virksomhet. Vårt mål er å skape en arbeidsplass hvor alle ansatte kan utføre sitt arbeid trygt, samtidig som vi minimerer vår påvirkning på miljøet.


Vi er stolte over å kunngjøre at Vinje Industri AS er sertifisert i henhold til ISO 45001 for arbeidshelse og -sikkerhet. Dette viser vår forpliktelse til å opprettholde de høyeste standardene for sikkerhet på arbeidsplassen. Vi har etablert strenge retningslinjer og prosedyrer for å sikre høyeste standarder for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Dette inkluderer regelmessig opplæring og oppdatering av vårt personell, samt kontinuerlig overvåkning av våre operasjoner for å identifisere og håndtere potensielle risikoer.


Vi er også dedikerte til å ivareta miljøet gjennom effektive ressursstyringspraksiser og tiltak for å minimere vårt karbonavtrykk. Vinje Industri AS er sertifisert i henhold til ISO 14001 for miljøstyringssystemer, og dette reflekterer vårt engasjement for bærekraftig miljøpraksis.
Vi oppmuntrer alle våre ansatte og samarbeidspartnere til å delta aktivt i vårt HMS-program og bidra til en tryggere og mer miljøvennlig arbeidsplass.

Kvalitet

Kvalitet er hjertet av vår virksomhet. Hos Vinje Industri AS har vi en lidenskap for å levere produkter og tjenester av høyeste standard til våre kunder. Vårt mål er å oppfylle og overgå forventningene til våre kunder, samtidig som vi opprettholder et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring.


Vi er stolte av å kunngjøre at Vinje Industri AS er sertifisert i henhold til ISO 9001 for kvalitetsstyringssystemer. Dette viser vår forpliktelse til å opprettholde de høyeste standardene for kvalitet i alle aspekter av vår virksomhet.
Vi har etablert strenge kvalitetskontrollprosesser som strekker seg gjennom hele vår verdikjede, fra design og produksjon til levering og service. Dette sikrer at våre produkter og tjenester er pålitelige, holdbare og i samsvar med de høyeste bransjestandardene.


Vår dedikerte kvalitetsteam arbeider kontinuerlig med å overvåke og forbedre våre prosesser, identifisere områder for vekst og sikre at kvaliteten på våre produkter og tjenester aldri kompromitteres. Vinje Industri AS er stolt av vårt omdømme for kvalitet og pålitelighet, og vi er forpliktet til å opprettholde denne standarden i alle våre aktiviteter.
Vi tror at kvalitet er nøkkelen til suksess, og vi ser frem til å levere deg produkter og tjenester som gir verdi og trygghet for din virksomhet.

bottom of page