top of page

HMS, kvalitet og bærekraft

Vinje Industri sin overordnede målsetning er å levere økt verdi og redusert kostnad i prosjekter over hele verden på en bærekraftig måte. Vi er overbevist om at dette vil gjøre oss til en preferert leverandør innen våre bransjer.

 

HMS, kvalitet og bærekraft er derfor en essensiell del av vår strategi.

 • Mechanical

 • Hydraulic, Hoses and piping

 • Electro

 • 3’rd party equipment

 • Bolt tightening

Installation & Completion
 • DNV Approved offshore pressure test container

 • DNV Approved hose workshop

 • Hose management system type Tessalink

 • RFID TAG system

 • Hydraulic hoses and couplings, fittings and valves

 • HIM system

Hose Replacement Program
 • Personell trained to SOFT (NS9600) or IRATA with relevant trades

 • Safety leaders and multi skilled personnel

 • Work at hight consultancy and rescue teams

 • Certified equipment

 • Drops inspection

Rope Access
 • Class approved hose fitters​

 • NDT personnel​

 • Electricians​

 • Engineers​

 • Mechanics (TT1)​

 • Pipefitters​

 • Metal Sheet-Workers​

 • Welders (TT1 and TT2)

Resources
 • Sikkerhet skal settes først i utførelsen av alle oppdrag og vi skal tilstrebe null hendelser.

 • Identifisering av risikoelementer og evt forbygging skal gjennomføres i forkant av oppstart av arbeid

 • Alle skader og tilløp til skader skal meldes og registreres umiddelbart

 • Alle medarbeidere skal kjenne til innholdet i HMS-systemet, relevante lover og forskrifter, samt være klar over sin egen rolle og ansvar for oppfølging.

 • Arbeide kontinuerlig med utvikling av ansatte, og organisere arbeidet på en slik måte at det fremmer kvalitet og sikkerhet i alle ledd

 • Innrette oss og følge alle offentlige krav og pålegg vedrørende HMS, samt rette oss etter øvrige krav fra eksterne parter.​

Helse og sikkerhet
 • Site Survey

 • 3D Laser scanning

 • Alignment check

 • Dimensional control

 • NDT

Inspections & Surveys
 • Multidicipline, innovative system engineers

 • 3D Laser scanning

 • Dimensional control

 • Structural calculation

Engineering
 • Steel and structures

 • Hydraulic, hoses and piping

 • Electrical engineering

 • On and offshore overhaul

 • Pipe bending machines (both portable and fixed)

Fabrication & Overhaul

Kontakt en av våre dyktige kollegaer

for en om prat om din industrielle utfordring

Kontakt oss her

bottom of page